۱۳۹۰ فروردین ۱۴, یکشنبه

یک راهِ اصلاحاولین بار بود که با کفشِ پاشنه‌بلند کنارم ایستاده بود. گفت که این اختلافِ قد را (که کمتر از قبل بود) دوست ندارد. گفتم "خب، دفعه‌ی بعد من هم از این کفش‌ها می‌پوشم."
۲ نظر: