۱۳۹۰ آبان ۴, چهارشنبه

ذکرِ نعمت: فاصله کم باشد و صفر نباشد
سه سال است که حظّ می‌برم، و هنوز عادی نشده است لذتِ نزدیکیِ نیاوران و اقدسیه. موهبتی است که خانه یا محلِ کارْ نزدیکِ خانه یا محلِ کارِ معشوق باشد. (گرچه من هم معتقدم که همکاربودن یا هم‌خانه‌بودن با معشوق برای رابطه مضر یا حتی مهلک است.)


۵ نظر:

 1. تفاوت سطح دغدغه‌ها را می‌بینی؟ من به چهار میلیون و ده میلیون متر فکر می‌کنم و تو نگران یک-دو هزار متری.

  پاسخحذف
 2. جای مولانا خالی که حکایتی بسراید: "حکایتِ شکر کردنِ آن عاشق خدای را که فاصله اندک است میانِ منزلِ او تا منزلِ معشوق و در نگشودنِ‌معشوق بر او که تو نه عاشقِ راستینی که به بیش و کمِ فاصله اندیشی که برای عاشقِ حقیقی تفاوتی نباشد میانِ یکی دو هزار متر و چهار میلیون و ده میلیون متر هر دو جانکاه باشد و نه جای شکر باشد آن را"

  پاسخحذف
 3. هاها. خیلی خوب بود، ساجد.

  پاسخحذف
 4. همین که پرستو گفت.

  پاسخحذف
 5. همین که فرزانه گفت

  پاسخحذف