۱۳۹۴ تیر ۱۳, شنبه

طول کشید تا جوابی پیدا کنم


پول را دادم و آمدم در صف ایستادم. احساس کردم چیزی اشتباه است. بقیه‌ی پول را درآوردم و نگاه کردم؛ بله: به‌جای چهارهزار تومان، آقای پول‌گیرنده شش‌هزار تومان به من پس داده بود. سه تا دوهزارتومانی بود. دو تای رویی را در جیب‌ام گذاشتم و رفتم سراغِ آقای پول‌گیرنده و اسکناس را به طرف‌اش دراز کردم. "قربان، اضافه دادین."

تشکر نکرد. نگاهی به اسکناس کرد. اسکناس خیلی کهنه بود. گفت "اینو عوضش کنین." 

۱ نظر:

  1. پول‌های کهنه‌ای که به شما می‌دهند را با رضایت کامل فرد پول‌دهنده مرجوع می‌کنیم‌. حتی اگر پیش‌تر نمی‌خواستند که پس بگیرند! خخخخ

    پاسخحذف