۱۳۹۰ فروردین ۲, سه‌شنبه

اثرِ آب و هوادر همه‌ی چند سالی که در لندن و در همه‌ی چندین سالی که در سیاتل زندگی می‌کردم هر وقت هشت روزِ متوالی باران می‌بارید خودکشی می‌کردم. خودکشی‌هایم هم معمولاً موفق بود. (دوستِ منطقدان‌ام همین را درباره‌ی ایامِ زندگی‌اش در یزد می‌گفت.)


۱ نظر:

  1. با تصحیف شعر حافظ برخی از گزینه های احتمالی معنای "خودکشی" و "موفقیت" معلوم می شود:
    گر بُکُشَم زهی طرب ور بُکُشَد زهی شرف

    پاسخحذف