۱۳۹۵ آبان ۱۰, دوشنبه

مثلِ سرمه


همچون آن سرمه که دختِ خوبروی
هم به سانِ گـَرد بردارد از اوی:

گرچه هر روز اندکی برداردش
به‌افدم روزی به پایان آردش.

--
افدُم (شکلِ دیگر: آفدُم) یعنی فرجام و عاقبت. شعر از رودکی است، و در مصراعِ چهارم ظاهراً باید خواند بافدُم.

۱ نظر:

  1. از بهدخت نژادحقیقی ممنون‌ام که درباره‌ی وزن و تلفظ توضیح داد و این روایتِ خاص از بیتِ اول را در یک مدخلِ لغت‌نامه‌ی دهخدا نشان داد. (در *پیشاهنگان شعر فارسی* و نیز در مدخل‌های دیگری از لغت‌نامه به‌جای "از اوی" آمده "ز روی".)

    پاسخحذف