۱۳۹۰ تیر ۲۷, دوشنبه

ملاحتپرسیدم: با همزه؟

گفت: با عین.

"عین" را به فتحِ عین تلفظ کرد.


۱ نظر: