۱۳۹۱ آبان ۲۵, پنجشنبه

موعظه: در آدابِ غم‌خواری
نمی‌دانم: شاید این را قبلاً هم گفته باشم. به هر حال، به نظرم غم‌خواری را آدابی هست، یکی اینکه وقتی کسی دارد برایم ماجرای ناخوشایندی را تعریف می‌کند که بر او گذشته، خیلی بد است که بگویم "ای وای، چطور چنین کاری کردی؟"، یا—بدتر—بگویم "دیدی گفته بودم که این‌طور خواهد شد؟"

دودیگر اینکه هر قدر هم ماجرا بد بوده باشد و هر قدر هم کسی که دارد برایم تعریف می‌کند عزیز باشد، اینجا جای این نیست که من بی‌تابی کنم. دست‌کم تا مدتی جای این نیست. من باید گوش کنم.

سه‌دیگر اینکه به نظرم سخت ناپسند است که داستانِ تلخ‌اش—شرحِ رنج‌اش—که تمام شد بگویم که باید خوشحال باشد که بدتر از این اتفاق نیفتاده است (یا بگویم: خیال‌ام راحت شد، چرا که در شروعِ داستان‌اش چیزِ بدتری را تصور کرده بودم). ظاهراً امرِ واقع این است که، در این عالمِ کون و فساد، هر وضعیتی که بگیرید وضعیتِ بدتری هم قابلِ تصور است؛ خب، که چه؟ خوشحال باشد که بدتر از این نشده است؟ او دارد می‌گوید که در تعب است که استطاعتِ پای‌پوشی ندارد، و من بگویم "خوشحال باش: کسانی هستند که پای ندارند"؟ او می‌گوید که آن آقا کارِ مهوعی کرده، و من بگویم که باید خوشحال باشد که آقای محترم به او تجاوز نکرده؟

کاش دیروز کمی پخته‌تر رفتار کرده بودم.

۳ نظر:

 1. ای وای چطور تونستی اینا رو بهش بگی!؟ :)
  چه جالب که ازین دغدغه ها دارید. یعنی دغدغه ی این که چطور از دیگران دلجویی و غمخواری کنید. قبلا هم در این باره نوشته بودید. خیلی خوب است که دوست دارید دوست خوبی برای دوستانتان باشید. امیدوارم آن شخص بعد از خواندن این مطلبتان خوشحال باشد که دوست با شعوری چون شما دارد.

  پاسخحذف
 2. گمان می کنم جمله ی "باید خوشحال باشد که آقای محترم به او تجاوز نکرده؟" را از روی عصبیت همراه با کمی تعجب و تمسخرِ آن آقا و شاید در واکنشی ناخودآگاه گفته ای و نه صرفاً برای غم خواری با او. از این رو شاید بتوان گفت هنوز آداب غم خواری - آن گونه که خود به آن پای بند هستی - را زیر پا نگذاشته ای.

  پاسخحذف
 3. با شما همداستانم.
  می خواهم حتی بگویم که چهارمین ادب اش اینست که باید آغوشت باز باشد که فرد غمگین بتواند ساعت ها در آن بگرید.
  اما گاه گریستن همپای یک غم دیده نیز رواست چه که او میفهمد که شنونده عمق حرف هایش را درک می کند و می فهمد که شنونده نیز حتی از غمی که دوستش دارد غمناک است...
  با رسول یکبار در مورد مفهوم دوستی سخن می گفتیم بحث به اینجا کشید که دوستی حرکتیست از Sympathy به Empathy و چه چیز همدلانه تر از گریستن همپای رفیقت؟!!

  پاسخحذف