۱۳۸۹ بهمن ۲, شنبه

تغییرِ فرم و مخاطبدیشب دلتنگی درد داشت. نوشته‌های قدیم را می‌خواندم. باز می‌دیدم که چه زیاد پیش آمده که خاطره‌نویسی تبدیل شده باشد به نامه‌ی‌عاشقانه‌نویسی.

۴ نظر:

 1. دیشب دلتنگی درد داشت...

  با این جمله فکر کردم به دلتنگی ِ بی درد!

  پاسخحذف
 2. دنیای من پر است از دلایل دلتنگی ! اما نمی دانستم دلتنگی بی درد هم می شود!

  پاسخحذف
 3. ظاهراً دردِ دل‌تنگیِ دی‌شب، تا 19:09 ام‌شب هم کشیده شده بوده...

  پاسخحذف
 4. عاشق اگر نطق فلسفی هم کند کلماتش نرم تر می شوداز ناطق ناعاشق. خاطره نویسی که جای خود دارد!

  پاسخحذف