۱۳۸۹ آذر ۹, سه‌شنبه

بیست‌وهشت، بیست‌ونه، سی.چه خوب که آمدی، سرخِ منتظــَر.

۲ نظر: