۱۳۸۹ فروردین ۲۰, جمعه

هزلِ تبیینیراننده‌ی ماشینی که بدونِ‌ راهنما زدن پیچید جلوی ما دافی بود با کودکی در کنارش. گفتم "معلومه که اصولاً مواظب نیست؛ ببین: بچه‌دار هم شده".

۴ نظر: