۱۳۹۸ آذر ۷, پنجشنبه

بود آیا که درِ میکده‌ها بگشایند؟